Програма bytelemon

Мені потрібно працювати над проектом, який вимагає встановлення програми TCS від Telemon. Я завантажив цю програму для Linux, оскільки вона має цю опцію ( https://tcs.sg.bytelemon.com/worktable/download ), але я не знаю, як його встановити. Як я знаю, в терміналі є деякі команди

This topic was automatically closed 28 days after the last reply. New replies are no longer allowed.