โปรแกรมที่ใช้งานใน Endless Os


#1

ผมเลือกใช้ endless os โดย install ลง ใน notebook โดยใช้แบบผู้ใช้ ทั่วไป
ซึ่งหลายโปรแกรม ที่ใช้งานก็ยังไม่มี support ใน Endless os เช่น Telegram
ก็จะใช้วิธีการ หา Flatpack จากแหล่งอื่นมา install ลงไป และบางส่วน ที่ไม่มี
รูปแบบ Flatpack มาให้ใช้งาน ก็จะเลือกใช้ โปรแกรม แบบ Appimage มาใช้งาน
แทน บางตัวก็ใช้ไม่ได้ เพราะ ติด lib ที่เก่า เช่น Darktable
สำหรับ endless os ภาษาไทย การลงระบบ จะมีปัญหา ลงไม่ได้ ก็จะใช้วิธี ใช้ตัวพื้นฐาน
มาลงแทน แล้วค่อยปรับแต่งให้เป็นภาษาไทย
สำหรับตอนนี้ ที่น่าจะเพิ่มเติมคือ พวก Theme และ Icon ให้ได้เลือก
โดยส่วนตัว ไม่ค่อยชอบ Theme defaule ของ Gnome3 ซึ่งไม่มีการปรับเปลี่ยนเลย
เข้าใจว่า เขาจะลงแบบเดิม ๆ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนเอาเอง


closed #2