Jak zainstalować program WELLE.IO na Endless 5?

Do obsługi radia Dab+ na innych dystrybucjach linuksa xsłuży mi program WELLE.IO
W APP CENTER nie ma tego programu na liście dostępnych aplikacji .
Jak go więc zainstalować na najn owszym endless , lub jaki inny program dostępny w repo
obsługuje radio DAB+ ?

You may be able to download and run the AppImage version from:

This topic was automatically closed 28 days after the last reply. New replies are no longer allowed.