การ update ข้อมูลในสารานุกรม


#1

สารานุกรมแบบ offline ไม่เหมือนกับใน wikipedia กล่าวคือ มาไม่ครบ
เลยสงสัยว่าทาง Endless OS ทำการ Update ยังไง หรือเราสามารถ Update ได้เอง


#2

ผมว่าเราน่าจะต้องแจ้งเขาให้ update เพื่มครับ แล้วถ้ามันยังไม่มีส่วนที่แปล เราก็ต้องส่งไปตามระเบียบครับ


#3

ผมเดาว่า ถ้ามีอะไร update น่าจะมาปรากฏตรงนี้


closed #4